APR-i mõistmine: iga-aastase tasu protsendimäära (APR) kontseptsiooni uurimine ja selle olulisus laenude tegeliku maksumuse hindamisel

apr

APR ehk iga-aastane protsendimäär (Annual Percentage Rate) on finantstermin, mida sageli kasutatakse laenuvõtjatele intressimäärade selgitamiseks. See annab laenuvõtjale võimaluse mõista laenu tegelikku kulu. Tegemist on äärmiselt olulise näitajaga iga laenu jaoks, kuna see määrab ära, millistel tingimustel pead päriselt laenu tagasi maksma. Järgnevas artiklis vaatame lähemalt, kuidas APR kujuneb ning miks seda peaks hoolikalt jälgima.

Mis on APR?

APR on protsendimäär, mis väljendab laenude, krediitkaartide või hüpoteekide aastakulu. See hõlmab mitte ainult intressimäära, mida laenuvõtja peab maksma, vaid ka kõiki seotud tasusid ja kulusid, mis aitavad laenu tegelikku kulu paremini mõista. Selliselt on sul täielik ülevaade enda jooksvatest või tulevastest kuludest. Kohati võib olla lihtne intressimäär pisut segadust tekitav ning tulemuseks on see, et hindate enda finantsvõimekust valesti.

Intressimäär vs APR

Kuigi intressimäär ja APR võivad esialgu tunduda sarnased, on neil oluline erinevus. Intressimäär on see, mida laenuvõtja peab laenu pealt maksma, samas kui APR arvestab ka kõiki lisatasusid ja kulusid, mis on laenuga seotud. Olgu selleks erinevad halduskulud või muud kulud, mis on lepingutes ka korrektselt väljendatud. Seega, kui võrdlete näiteks erinevaid laene vaid intressimäära alusel võib teie tulemus olla ekslik.

Kuidas arvutatakse APR?

APR-i arvutamiseks tuleb kõigepealt kokku liita kõik laenuga seotud kulud ja seejärel jagada see summa laenu põhisummaga. Seejärel korrutatakse saadud tulemus 365-ga (päevade arv aastas) ja jagatakse laenu perioodiga päevades. Lõpuks korrutatakse saadud tulemus 100-ga, et saada protsent. Tegemist on lihtsa arvutusega, mida saab iga inimene ise teha, kui on olemas sisendinformatsioon.

Miks on APR oluline?

APR on oluline, sest see võimaldab laenuvõtjatel hinnata ja võrrelda erinevate laenupakkumiste tegelikke kulusid. See annab laenuvõtjale selge ülevaate sellest, kui palju laen tegelikult maksma läheb, mis aitab neil teha informeeritud otsuseid. Vastasel juhul võib tekkida olukord, kus oled arvestanud väiksema kuluga, ning maksepäeval ootab sind ees ebameeldiv üllatus. Kõikide laenude puhul on äärmiselt oluline endale kõik tingimused selgeks teha.

APR ja laenude võrdlemine

APR-i kasutatakse sageli erinevate laenupakkumiste võrdlemiseks. Madalama APR-ga laen tähendab tavaliselt madalamat kulu laenuvõtjale. Kuid on oluline mõista, et erinevatel laenudel võivad olla erinevad tasud ja kulud, seega tuleks hoolikalt uurida kõiki laenutingimusi. Laenu valides ongi APR kõige olulisem tegur. Tihti nimetatakse seda Eestis ka näiteks krediidikulukusemääraks. See number väljendab kõiki kulusid, mis kaasnevad laenuga.

APR-i liigid

On olemas kahte tüüpi APR-i: fikseeritud ja muutuv. Fikseeritud APR tähendab, et intressimäär jääb laenu kehtivusaja jooksul muutumatuks. Muutuv APR tähendab, et intressimäär võib aja jooksul muutuda. Mõlemad lahendused on laialt levinud ning kasutusel erinevates finantstoodetes. Enne laenu või finantstoote tarbimist tuleb endale kindlasti selgeks teha, millistel tingimustel APR arvutus on tehtud ning kas see muutub või on koguaeg sama.

APR ja krediitkaardid

APR mängib olulist rolli ka krediitkaartide puhul. Krediitkaardi APR võib määrata, kui palju intressi koguneb saldole, mida ei maksta iga kuu täielikult ära. Üldiselt öeldes on krediitkaardid mõistlike tingimustega ning sinu APR ei ole väga kõrge. Küll aga tasub olla ettevaatlik väiksemate pakkujatega, kes tihti üritavad enda tingimustesse panna keerulisi punkte, mis võivad kaasa tuua suurenenud kulu.

APR ja hüpoteegid

Hüpoteeklaenude puhul võib APR sisaldada lisaks intressimääradele ka muid tasusid, nagu hindamistasu, kindlustus, notaritasu jne. Seetõttu on oluline mõista APR-i mõju hüpoteegi kogumaksumusele. Hüpoteek on kõige lihtsam viis endale osta näiteks kodu. Nagu ka eelnevalt räägitud, siis äärmiselt oluline on endale kõik tingimused selgeks teha, et hiljem ei tuleks ühtegi üllatust, mis võib mõjutada sinu finantsvõimekust.

Kokkuvõte

APR ehk iga-aastane protsendimäär (Annual Percentage Rate) on oluline finantstermin, mis aitab laenuvõtjatel mõista laenu tegelikku kulu. See hõlmab mitte ainult intressimäära, mida laenuvõtja peab maksma, vaid ka kõiki seotud tasusid ja kulusid, mis aitavad laenu tegelikku kulu paremini mõista. Kuigi intressimäär on see, mida laenuvõtja peab laenu pealt maksma, arvestab APR ka kõiki lisatasusid ja kulusid. See võimaldab laenuvõtjatel hinnata ja võrrelda erinevate laenupakkumiste tegelikke kulusid, mis aitab neil teha informeeritud otsuseid. APR mängib olulist rolli ka krediitkaartide ja hüpoteeklaenude puhul, kus see võib mõjutada laenu või krediitkaardi saldo kogumaksumust.